Velkommen til redningsnett sine Internettsider.

Redningsnett / RBS


Siden Redningsnett Ble startet opp 1. april 2001 har det hatt som mål å få med seg det som skjer innen redning og beredskap i Norge.

Likeledes være et lite "oppslagssted" for alle innen rednings-og beredskapstjenesten i Norge, med hovedfokus på den norske redningstjenesten.

Nyheter

Imponert over frivilligheten

– De frivillige på Norway Cup er et glimrende eksempel på hvor viktig frivillig jobbing er i Norge, sier statssekretær Kjell Erik Øie og stortingsrepresentant Thomas Breen. Dette skriver Arbeiderpartiet på sine internettsider mandag 30. juli 2012.

TA VARE PÅ HVERANDRE I SOMMER

19. juli avsluttet Røde Kors sin sommerkampanje "Trygg sommer". - Vi håper folk følger kampanjebudskapet og tar på seg redningsvesten i båten i sommer. Dette skriver Norges Røde Kors på sine internettsider 23. juli 2012.

Pilotprosjekt med felles nødnummer og nødsentraler

Regjeringen har besluttet å gjennomføre et pilotprosjekt i Drammen for å prøve ut ett felles nødnummer og felles nødsentraler for brannvesen, politiet og helsetjenesten. Dette skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding onsdag 22. februar 2012.

Styrket samarbeid mellom Sivilforsvaret, Politireserven og Heimevernet

En rekke større hendelser i 2011, herunder blant annet terrorhandlingene 22. juli og orkanen Dagmar, har vist at det er av stor betydning å sikre at staten bruker de samlede forsterkningsressursene effektivt når store hendelser inntreffer. Det er derfor viktig at vi ser med friske øyne på dagens organisering av beredskapsorganisasjonene Sivilforsvaret, Politireserven og Heimevernet. Dette skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding fredag 24. februar 2012.

Stoltenberg åpnet kriseinfo.no

– Kriseinfo.no er et nytt og viktig bidrag til å styrke samfunnssikkerheten. Informasjon er helt avgjørende i kriser. Et samlet sted for informasjon vil i seg selv være forebyggende og skadereduserende, sa statsminister Jens Stoltenberg da han i dag åpnet myndighetenes nye kriseportal. Dette skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på sine internettsider.

Styrker helikoptertransportstøtten til politiet

Politiet over hele landet vil i en akuttsituasjon med fare for liv og helse umiddelbart kunne få transportstøtte av Sea King-redningshelikoptrene. Det er ett av beredskapstiltakene som justisminister Grete Faremo presenterte i Stortinget i dag. Dette skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding onsdag 18. januar 2012.

Interessant forslag fra Post- og teletilsynet

Post- og teletilsynet foreslår at offentlig telenetts basestasjoner samlokalisert med Nødnett skal ha reservestrøm med batteri og strømaggregat med minimum tre døgns drift. Dette skriver Direktoratet for nødkommunikasjon på sine internettsider mandag 16. januar 2012.

Bedre håndtering med enhetlig ledelse

Med et standardisert system for ledelse vil ulykker og hendelser bli håndtert mer profesjonelt, effektivt og sikkert. Dette skriver Sivilforsvaret på sine internettsider mandag 16. januar 2012.

Røde Kors i møte med statsministeren

Frivillig i Røde Kors, Sigurd Strand, frå Olden Raude Kross møtte statsminister Jens Stoltenberg i ettermiddag på eit møte i Statens hus på Leikanger. Dette skriver Norges Røde Kor på sine internettsider 6. januar 2012.

Røde Kors på plass etter orkanen Dagmar

Orkanen Dagmar herja hardt i Møre og Romsdal 1. juledag, og Røde Kors stilte opp med mannskap og materiell. Dette skriver Møre og Romsdal Røde Kors på sine intranettsider mandag 2. januar 2011.

Hjelper rammede etter uværet

50 frivillige fra Stryn Røde Kors er med i hjelpearbeidet etter orkanen Dagmar. De deler ut tepper, ved, informasjon og besøker husstander, skriver Røde Kors på sine internettsider onsdag 28. desember 2011.

- Nettet virket som det skulle

Erfaringsrapport: Nødnett ble mye brukt av alle nødetatene, og virket som det skulle den 22. juli 2011.
- Rapporten viser at Nødnett fungerte godt, og er robust nok til å tåle en slik krisesituasjon, sier Nina Myren, fungerende direktør i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Dette skriver Direktoratet for nødkommunikasjon på sine internettsider 10. novmber 2011.

Brann, helse og politi utdanner nødnettinstruktører i Stavern

Mandag 24. oktober startet den første instruktørutdanningen knyttet til en felles utdanning i bruk av det nye nødnettet. Dette skriver Direktoratet for nødkommunikasjon på sine internettsider.

Medieoppslag om Nødnett i helsevesenet

Nødnettprosjektet er en viktig satsing for økt sikkerhet for mennesker i Norge. I Aftenposten denne uken er det gitt uriktig informasjon om status i prosjektet. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for å forvalte nødnettkontrakten på vegne av staten og ønsker nå å presisere enkelte fakta i saken. Dette skriver Direktoratet for nødkommunikasjon på sine internettsider 27. oktober 2011.

Klipp